Opracowanie Kodeks Spółek Handlowych

Radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Jacek Pietrzela jest jednym ze współautorów opracowania „Kodeks spółek handlowych. Transgraniczne i krajowe podziały i przekształcenia spółek. Nowelizacja z 16.8.2023 r. Komentarz | Linia orzecznicza” pod redakcją prof. Rafała Adamusa, które zostanie wydane już w październiku 2023 r. przez Wydawnictwo Beck.

Opracowanie szczegółowo omawia kwestie podziałów i przekształceń spółek na poziomie krajowym i międzynarodowym, po ostatnich zmianach Kodeksu spółek handlowych (KSH), związanych z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z 14.6.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek, która wprowadza szereg zmian, m.in.:

  • uzupełnienie regulacji dot. transformacji podmiotowych spółek o transgraniczny podział i przekształcenie spółek prawa handlowego;
  • nowy tryb podziału spółek – tzw. „podział przez wyodrębnienie”, na poziomie krajowym i transgranicznym, którego pierwowzorem są przepisy niemieckiej ustawy o transformacjach;
  • wprowadzenie możliwości podziału spółki osobowej ‒ spółki komandytowo-akcyjnej, na poziomie krajowym i transgranicznym.

W publikacji szczegółowo omówiono także nowy tryb podziału spółek – tzw. podział spółki „przez wyodrębnienie”, który polega na przeniesieniu części aktywów i pasywów spółki dzielonej na jedną lub więcej spółek przejmujących w zamian za emisję na rzecz spółki dzielonej udziałów lub akcji w spółce nowo zawiązanej. Utworzenie spółki w drodze tego rodzaju podziału nie pozbawia spółek swobody w zakresie bezpośredniego zakładania spółek zależnych w innych państwach członkowskich. Taki typ podziału występuje również w prawie niemieckim.

Już teraz zachęcamy do lektury!

CategoryAktualności
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Jacek Pietrzela - Kancelaria, logo