0
POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNE JAKO NADZORCA SĄDOWY
0
PROWADZONYCH UPADŁOŚCI KONSUMENCKICH
0
PROWADZONYCH UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW

Prawo Restrukturyzacyjne i Upadłościowe – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Jacek Pietrzela

Nasza kancelaria zajmuje się działaniami w obrębie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Wspieramy klientów w procesie oddłużania. Specjalizujemy się w zawieraniu układów restrukturyzacyjnych z wierzycielami naszych Klientów. Wskazujemy, jakie formalności i dokumenty są niezbędne do przygotowania w celu przeprowadzenia restrukturyzacji czy ogłoszenia upadłości. Wspieramy klientów na każdym etapie całego procesu.

Kim jest Doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję zarówno syndyka w postępowaniu upadłościowym, jak i nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Oprócz tego może on świadczyć usługi z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny ma za zadanie zapewnić właściwe wykonywanie niezbędnych mechanizmów oraz wsparcie dla dłużnika. W swojej pracy bazuje on na zdolnościach zarządczych, wiedzy ekonomicznej finansowej i prawnej. W naszej kancelarii wspieramy klientów na każdym etapie postępowań sądowych, a także poza nimi. Działamy sprawnie, by maksymalnie skrócić cały proces. Pomagamy zarówno w wyprowadzaniu przedsiębiorstw z kryzysu, jak i ogłaszaniu upadłości,. W zakres naszych usług wchodzi też doradztwo w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Tego rodzaju usługi są skierowane do osób prywatnych, które nie są w stanie samodzielnie uporać się z powstałym zadłużeniem.

Czego dotyczy prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne?

Prawo restrukturyzacyjne reguluje zasady zawierania układów przez dłużnika z jego wierzycielami. Może to nastąpić w jednej z czterech procedur, takich jak:
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie o zatwierdzenie układu.
Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Prawo upadłościowe dotyczy natomiast ogłoszenia upadłości – zarówno gospodarczej, jak i konsumenckiej. Pomagamy naszym klientom w dopełnieniu wszystkich formalności związanych z uzyskaniem tego efektu. Samodzielne dopełnianie formalności wymaga jednak dysponowania szeroką wiedzą, dlatego tak ważne jest skorzystanie z pomocy specjalistów. Nasze usługi kierujemy do klientów z całej Polski. Pomagamy zarówno właścicielom firm, bez względu na ich wielkość, jak i osobom prywatnym. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszych działań.

Nasze specjalizacje

RESTRUKTURYZACJA

Prowadzenie postepowań
Przygotowywanie wniosków

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Przygotowywanie wniosków

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Przygotowywanie wniosków

NEGOCJACJE

Prowadzenie negocjacji z wierzycielami

PRAWO HANDLOWE

PRAWO GOSPODARCZE

Skontaktuj się z nami!

Wypełnij formularz i wyślij. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.