Nasza kancelaria świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców. Oferta kancelarii jest skierowana do firm różnej wielkości. Prawo towarzyszy przedsiębiorcom na każdym kroku, a jego znajomość może w znaczny sposób przyczynić się do poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Świadczymy porady prawne z dziedzin takich jak prawo spółek, prawo gospodarcze, prawo pracy i wiele innych.

Usługi oferowane przez kancelarię to m.in.: przygotowywanie oraz opiniowanie umów, regulaminów i statutów, informowanie przedsiębiorcy o zmianach w systemie prawa oraz przygotowanie analiz tychże zmian, prowadzenie spraw pracowniczych, reprezentacja przedsiębiorcy w kontaktach z dłużnikami, organami administracji, sądami i organami egzekucyjnymi, sporządzanie opinii prawnych, windykacja należności, pomoc podczas procesu zakładania, rejestracji, rozwiązania, likwidacji, przekształcenia i podziału spółek, rejestrowanie zmian w KRS, dokonywanie zmian w zakresie umów i statutów spółek.

Obsługa prawna zarządców, nadzorców i syndyków

Uczestnicy postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych chętnie korzystają z bieżącej obsługi prawnej wyspecjalizowanych kancelarii. Pozwala to usprawnić bieg samego postępowania, jak i zapewnia osobom pełniącym funkcję organów insolwencyjnych bezpieczeństwo prawne.

Zespół naszej kancelarii świadczy usługi z zakresu: przygotowywania opinii prawnych z materii prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, bieżącej obsługi prawnej zarządców, nadzorców sądowych i syndyków w toku postępowań upadłościowych czy restrukturyzacyjnych, opracowywania planów restrukturyzacyjnych, zastępstwa procesowego w trakcie posiedzeń sądowych.