Prawo restrukturyzacyjne oparte jest na tzw. polityce drugiej szansy. Podstawowym zadaniem tej polityki jest pełny powrót przedsiębiorców borykających się z problemami finansowymi czy niewypłacalnością do obrotu gospodarczego w drodze zawarcia układu z wierzycielami w jednej z czterech procedur restrukturyzacyjnych:

  • samodzielnego zbierania głosów,
  • przyspieszonego postępowania układowego,
  • postępowania układowego,
  • postępowania sanacyjnego.

Każda z nich oferuje dłużnikowi zróżnicowany zakres instrumentów zarówno z zakresu ochrony przed wierzycielami, jak i usprawnień w odbudowie przedsiębiorstwa. Wybór odpowiedniej procedury zależy od indywidualnej sytuacji Dłużnika.

Na czym polega restrukturyzacja zadłużenia?

Restrukturyzacja zadłużenia ma na celu zmianę warunków spłaty zobowiązania. To ustalenia pomiędzy osobą zadłużoną a jej wierzycielami. Jako kancelaria pośredniczymy w takich kontaktach, by wypracować jak najlepsze rozwiązanie dla obu stron. Istnieje kilka form restrukturyzacji zobowiązań. Wśród nich można wyróżnić:

  • rozłożenie spłaty zobowiązania na raty,
  • odroczenie wykonania zobowiązań,
  • zmniejszenie sumy zobowiązania,
  • konwersję wierzytelności na akcje lub udziały,
  • zmianę prawa zabezpieczającego wierzytelność.

Restrukturyzacja zobowiązań może przyjmować zupełnie inną formę w zależności od sytuacji finansowej danej firmy oraz typu zadłużenia. Każdorazowo postępowanie przeprowadza się w sposób indywidualny. Postępowanie restrukturyzacyjne jest ostatnim rozwiązaniem podejmowanym przed upadłością firmy. W wielu przypadkach pozwala bowiem na zachowanie bytu przedsiębiorstwa w niezmienionej formie.

Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Układ w postępowaniach restrukturyzacyjnych to swoiste porozumienie zawierane pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami, które określa sposób, czas i stopień zaspokojenia wierzycieli. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa dłużnika w wielu przypadkach jest znacznie korzystniejsza dla wierzycieli niż jego likwidacja, albowiem pozwala wierzycielom uzyskać zaspokojenie na poziomie wyższym, niż miałoby to miejsce w toku postępowania upadłościowego. Oznacza również zachowanie miejsc pracy oraz, co do zasady, możliwość nieprzerwanej realizacji kontraktów.

W ramach czynności doradztwa restrukturyzacyjnego nasza kancelaria zajmuje się udzielaniem porad, opinii, wyjaśnień oraz reprezentacją dłużnika i wierzyciela w trakcie postępowań restrukturyzacyjnych. Dokonujemy analizy kondycji finansowej przedsiębiorstw, przygotowujemy plany restrukturyzacyjne, dobieramy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego stosownie do indywidualnych potrzeb naszego klienta i opracowujemy wnioski o otwarcie właściwego postępowania. Przeprowadzamy naszego klienta przez proces restrukturyzacji „od A do Z”. Doskonale wiemy, czego sąd restrukturyzacyjny oczekuje od dobrego wniosku restrukturyzacyjnego, a to z uwagi na fakt, iż posiadamy wieloletnie doświadczenie z pełnienia funkcji jako nadzorca układu, nadzorca sądowy i zarządca.

Ponadto oferujemy kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie prawa restrukturyzacyjnego dla kancelarii radców prawnych oraz kancelarii adwokackich zarówno na etapie przygotowania samego wniosku restrukturyzacyjnego, jak i w trakcie postępowania o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Kierujemy naszą ofertę do firm oraz osób prywatnych z Gliwic i okolicznych miejscowości. Wspieramy ich na każdym etapie, zarówno restrukturyzacji, jak i upadłości. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.

restrukturyzacja Gliwice