Restrukturyzacja to zmiana struktury gospodarczej przedsiębiorstwa

Prawo restrukturyzacyjne oparte jest na tzw. polityce drugiej szansy. Podstawowym zadaniem tej polityki jest pełny powrót przedsiębiorców borykających się z problemami finansowymi czy niewypłacalnością do obrotu gospodarczego w drodze zawarcia układu z wierzycielami w jednej z czterech procedur restrukturyzacyjnych:

  • samodzielnego zbierania głosów,
  • przyspieszonego postępowania układowego,
  • postępowania układowego,
  • postępowania sanacyjnego.

Każda z nich oferuje dłużnikowi zróżnicowany zakres instrumentów zarówno z zakresu ochrony przed wierzycielami, jak i usprawnień w odbudowie przedsiębiorstwa.

Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Układ w postępowaniach restrukturyzacyjnych to swoiste porozumienie zawierane pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami, które określa sposób, czas i stopień zaspokojenia wierzycieli. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa dłużnika w wielu przypadkach jest znacznie korzystniejsza dla wierzycieli niż jego likwidacja, albowiem pozwala wierzycielom uzyskać zaspokojenie na poziomie wyższym niż miałoby to miejsce w toku postępowania upadłościowego. Oznacza również zachowanie miejsc pracy oraz, co do zasady, możliwość nieprzerwanej realizacji kontraktów.

W ramach czynności doradztwa restrukturyzacyjnego nasza kancelaria zajmuje się udzielaniem porad, opinii, wyjaśnień oraz reprezentacją dłużnika i wierzyciela w trakcie postępowań restrukturyzacyjnych. Dokonujemy analizy kondycji finansowej przedsiębiorstw, przygotowujemy plany restrukturyzacyjne, dobieramy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego stosownie do indywidualnych potrzeb naszego klienta i opracowujemy wnioski o otwarcie właściwego postępowania. Przeprowadzamy naszego klienta przez proces restrukturyzacji „od A do Z”. Doskonale wiemy czego sąd restrukturyzacyjny oczekuje od dobrego wniosku restrukturyzacyjnego, a to z uwagi na fakt, iż posiadamy wieloletnie doświadczenie z pełnienia funkcji jako nadzorca układu, nadzorca sądowy i zarządca.

Ponadto oferujemy kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie prawa restrukturyzacyjnego dla kancelarii radców prawnych oraz kancelarii adwokackich zarówno na etapie przygotowania samego wniosku restrukturyzacyjnego jak i w trakcie postępowania o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

restrukturyzacja Gliwice