Na łamach Prawieoprawie.pl ukazał się wywiad z radcą prawnym i kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym Jackiem Pietrzelą, który został przeprowadzony w ramach prezentującego sylwetki prawników i prawniczek łączących pracę zawodową z zainteresowaniami cyklu „Prawnicy z pasją”.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, choć stanowi jedną z form ograniczenia lub umorzenia długów upadłego, wiąże się z szeregiem konsekwencji w życiu dłużnika, których będzie on zobowiązany bezwzględnie przestrzegać.

Na łamach prawo.pl Jacek Pietrzela, radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny oraz Krzysztof Rudnik, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, komentują najnowsze uchwały Sądu Najwyższego, porządkujące zagadnienie tzw. orzeczeń nieistniejących.

Częstym problem przy sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest kwestia ujęcia w nim zobowiązań z tytułu nałożonego na dłużnika obowiązku alimentacyjnego.

Page 1 of 31 2 3
Jacek Pietrzela - Kancelaria, logo