Upadłość konsumencka jest jedną z możliwości uregulowania sytuacji finansowej dłużnika – osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna. Sam konsument nie może samodzielnie ogłosić upadłości – może to zrobić wyłącznie sąd. Procedura ogłoszenia upadłości przez konsumenta została uregulowana w ustawie Prawo upadłościowe i przewiduje co do zasady dwa etapy tegoż postępowania, które omawiamy…

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest obecnie jednym z najbardziej popularnych sposobów rozwiązania trudnej sytuacji finansowej, jaka pojawiła się w majątku konsumenta. Ma ono na celu umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym. Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, w wyniku którego osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie są w…

Z ogromną radością świętujemy wyjątkowy sukces Mateusza Pyki, który został kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym. To moment, który napawa nas wszystkich wielką dumą i szczęściem. Przez lata współpracy, Mateusz wykazał się nie tylko głęboką wiedzą teoretyczną i praktyczną, ale także wyjątkową zdolnością do rozwiązywania skomplikowanych problemów restrukturyzacyjnych. Jego wkład w sukces naszej kancelarii jest nieoceniony, a osiągnięcie…

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje wejściem posiadanego majątku dłużnika w skład masy upadłości. Upadłość konsumencka służy zaspokojeniu potrzeb wierzycieli, jednak nie można zapomnieć, że w toku tego procesu sam upadły i osoby pozostające na jego utrzymaniu nie mogą zostać pozbawione środków służących im do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Nierzadko, środki te pochodzą ze sprzedaży nieruchomości wchodzących…

Page 1 of 61 2 3 6
Jacek Pietrzela - Kancelaria, logo