Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków skutkuje szeregiem konsekwencji prawnych i finansowych w życiu dłużnika, o czym szerzej pisaliśmy w artykule „Życie po upadłości konsumenckiej”. Od utraty bieżącej płynności finansowej i ograniczeń w zdolności kredytowej do potencjalnych problemów z zatrudnieniem w niektórych branżach to nieliczne z praktycznych przykładów konsekwencji upadłości. Warto z tej perspektywy…

Jacek Pietrzela, radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, udzielił komentarza na potrzeby branżowego opracowania „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024”, opublikowanego pod koniec lutego przez firmę MGBI. W opracowaniu przeanalizowano dane dotyczące upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich, a także zawartość rejestrów m.in. Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG). Mec….

Wpisanie dłużnika na tak zwaną „czarną listę” jest potocznym określeniem na umieszczenie danej osoby lub instytucji w rejestrze osób zadłużonych lub niewypłacalnych. Wpis na „czarną listę” oznacza zatem, że dłużnik został zidentyfikowany jako ryzyko finansowe przez instytucję finansową lub inne podmioty udzielające kredytów lub pożyczek. Jest to rodzaj ostrzeżenia dla potencjalnych wierzycieli, że dana osoba…

Na łamach portalu prawo.pl ukazał się artykuł autorstwa Członka Zarządu PF Restrukturyzacje, aplikanta radcowskiego i doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Pyki, na temat współpracy z nadzorcą układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Mateusz Pyka omawia krytyczną rolę nadzorcy układu w procesie restrukturyzacji, podkreślając, że jego funkcja znacznie różni się od roli tradycyjnego pełnomocnika przedsiębiorcy. Warto podkreślić, że…

Page 2 of 6 1 2 3 4 6
Jacek Pietrzela - Kancelaria, logo