Na łamach portalu prawo.pl ukazał się artykuł autorstwa Członka Zarządu PF Restrukturyzacje, aplikanta radcowskiego i doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Pyki, na temat współpracy z nadzorcą układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Mateusz Pyka omawia krytyczną rolę nadzorcy układu w procesie restrukturyzacji, podkreślając, że jego funkcja znacznie różni się od roli tradycyjnego pełnomocnika przedsiębiorcy. Warto podkreślić, że…

Upadłość konsumencka została uregulowana w ustawie z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 1520) i stanowi odrębne postępowanie upadłościowe prowadzone w stosunku do osób prywatnych, których aktualna sytuacja finansowa nie pozwala na regulowanie bieżących zobowiązań. Upadłość konsumencka jest zatem rodzajem postępowania prowadzonym przed sądem powszechnym, które ma na celu zmniejszenie, bądź…

Przeprowadzenie postępowania w ramach upadłości konsumenckiej pozwala co do zasady na całkowite uregulowanie sytuacji finansowej dłużnika.

Niech świąteczny nastrój przyniesie w prezencie poczucie spokoju i radosnego odpoczynku, by z nadzieją i pozytywnym nastawieniem wkroczyć w Nowy Rok. Jacek Pietrzela i Zespół kancelarii

Na łamach portalu prawo.pl ukazał się autorstwa aplikanta radcowskiego Mateusza Pyki, na temat wyznaczenia godziny oddania głosu przez wierzycieli nad układem w toku postępowania o zatwierdzenie układu z obwieszczeniem o ustaleniu dnia układowego.

W listopadzie na łamach portalu prowadzonego przez MGBI, firmę zajmującą się gromadzeniem i analityką danych gospodarczych na potrzeby biznesowe, pojawił się artykuł z komentarzami radcy prawnego i kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego Jacka Pietrzeli, nt. postępowania o zatwierdzenie układu (PZU).

Na łamach Prawieoprawie.pl ukazał się wywiad z radcą prawnym i kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym Jackiem Pietrzelą, który został przeprowadzony w ramach prezentującego sylwetki prawników i prawniczek łączących pracę zawodową z zainteresowaniami cyklu „Prawnicy z pasją”.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, choć stanowi jedną z form ograniczenia lub umorzenia długów upadłego, wiąże się z szeregiem konsekwencji w życiu dłużnika, których będzie on zobowiązany bezwzględnie przestrzegać.

Na łamach prawo.pl Jacek Pietrzela, radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny oraz Krzysztof Rudnik, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, komentują najnowsze uchwały Sądu Najwyższego, porządkujące zagadnienie tzw. orzeczeń nieistniejących.

Częstym problem przy sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest kwestia ujęcia w nim zobowiązań z tytułu nałożonego na dłużnika obowiązku alimentacyjnego.

Page 1 of 21 2
Jacek Pietrzela - Kancelaria, logo