Działalność Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela od początku skupiała się na świadczeniu usług z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Założycielem kancelarii jest mecenas Jacek Pietrzela, który praktykę zdobywał pod patronatem Radcy Prawnego prof. UO dr hab. Rafała Adamusa – współautora ustawy Prawo Restrukturyzacyjne.

Obecnie pełnimy funkcję organów postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego w ponad 100 postępowaniach. Ponadto świadczymy usługi z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego, prawa gospodarczego czy reprezentacji dłużników i wierzycieli w toku postępowań sądowych, czy egzekucyjnych.

Nasz zespół

 • Jacek Pietrzela

  Jacek Pietrzela

  Radca prawny, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny (numer licencji 926)

  WYKSZTAŁCENIE

  Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach administracja (2010), prawo (2013).

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  Kwalifikowany Doradca restrukturyzacyjny

  Utrzymuje stałą współpracę polegającą na realizacji obowiązków syndyka, nadzorcy oraz zarządcy sądowego w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych toczących się przed wydziałami gospodarczymi Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie oraz Sądów Rejonowych w Gliwicach i Częstochowie. Występował w charakterze syndyka w prawie czterystu postępowaniach upadłościowych zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jak i przedsiębiorców.

 • Daniel Łowisz

  Daniel Łowisz

  Radca Prawny

  Radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współpracę z kancelarią rozpoczął w 2019 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności w prawie upadłościowym. W wolnych chwilach interesuje się piłką nożną oraz zgłębia wiedzę na temat historii najnowszej.

 • Mateusz Pyka

  Mateusz Pyka

  Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, aplikant radcowski

  Absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie aplikant radcowski drugiego roku Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.  Interesuje się prawem restrukturyzacyjnym i tworzeniem strategii negocjacyjnych. Biegle włada językiem angielskim.

 • Robert Glanc

  Robert Glanc

  Pracownik kancelarii

  Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoją przyszłość zawodową wiąże z prawem upadłościowym, prawem cywilnym i prawem pracy.

 • Maciej Kołodziejski

  Maciej Kołodziejski

  Asystent Prawny

  Student IV roku kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się prawem gospodarczym.

 • Wiktoria Sadowska

  Wiktoria Sadowska

  Asystent Prawny

  Student IV roku kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 • Leszek Kubacki

  Leszek Kubacki

  Radca Prawny

  Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo (2015) Absolwent dwuletnich studiów uzupełniających w ramach Szkoły Prawa Niemieckiego działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko – Polskim Stowarzyszeniem Prawników (DPJV e.V.) z siedzibą w Berlinie, zakończonych uzyskaniem „Certyfikatu Prawa Niemieckiego” (2016). Absolwent Szkoły Prawa Austriackiego w ramach współpracy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Salzburgu (2016). Absolwent stażu w kancelarii w Karlsruhe.

 • Jakub Szczepański

  Jakub Szczepański

  Aplikant Radcowski

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo (2022 r.). Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Zajmuję się w szczególności sprawami z zakresu prawa cywilnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.