Upadłość firmy to rozwiązanie dostępne zarówno dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i dla spółek osobowych oraz kapitałowych. Upadłość ogłasza się przede wszystkim w sytuacji, gdy Dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Upadłość przedsiębiorcy

W niniejszym postępowaniu zarząd nad majątkiem niewypłacalnego przedsiębiorcy w całości przejmuje syndyk wyznaczony przez sąd upadłościowy. Jego głównym zadaniem jest spieniężenie wszystkich aktywów dłużnika i przeznaczenie w ten sposób uzyskanych środków na zaspokojenie jego wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Likwidacją majątku oraz podziałem sum uzyskanych z likwidacji zajmuje się syndyk nadzorowany przez sędziego-komisarza. Na upadłym ciąży obowiązek rzetelnej współpracy z syndykiem co do określenia składników jego majątku oraz wydania wszelkiej dokumentacji dotyczącej jego działalności gospodarczej.

Pomoc w zakresie upadłości firm

Pomagamy przedsiębiorcom już na przedpolu ogłoszenia upadłości. Analizujemy sytuację prawno-finansową danego podmiotu i pomagamy podjąć decyzję, czy należy już ogłosić upadłość, czy można podjąć jeszcze inne działania restrukturyzacyjne. Następnie w imieniu klienta przygotowujemy wniosek o ogłoszenie upadłości, który, po jego uprzedniej akceptacji, zostaje złożony do właściwego Sądu Upadłościowego za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Wspieramy przedsiębiorców na każdym etapie ogłaszania upadłości, także w kontaktach z syndykiem i bezpośrednio przed sądem. Pomagamy w postępowaniach upadłościowych w całej Polsce. Do naszej pracy podchodzimy kompleksowo, dokładnie analizując konkretny przypadek i starając się opracować jak najkorzystniejsze rozwiązanie. Dysponujemy wiedzą w zakresie obowiązującego prawa, co pozwala na sprawne działanie, w oparciu o przepisy prawa upadłościowego.