Upadłość konsumencka została uregulowana w ustawie z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 1520) i stanowi odrębne postępowanie upadłościowe prowadzone w stosunku do osób prywatnych, których aktualna sytuacja finansowa nie pozwala na regulowanie bieżących zobowiązań. Upadłość konsumencka jest zatem rodzajem postępowania prowadzonym przed sądem powszechnym, które ma na celu zmniejszenie, bądź…

Przeprowadzenie postępowania w ramach upadłości konsumenckiej pozwala co do zasady na całkowite uregulowanie sytuacji finansowej dłużnika.

Niech świąteczny nastrój przyniesie w prezencie poczucie spokoju i radosnego odpoczynku, by z nadzieją i pozytywnym nastawieniem wkroczyć w Nowy Rok. Jacek Pietrzela i Zespół kancelarii

Na łamach portalu prawo.pl ukazał się autorstwa aplikanta radcowskiego Mateusza Pyki, na temat wyznaczenia godziny oddania głosu przez wierzycieli nad układem w toku postępowania o zatwierdzenie układu z obwieszczeniem o ustaleniu dnia układowego.

Page 3 of 6 1 2 3 4 5 6
Jacek Pietrzela - Kancelaria, logo