Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 – z komentarzem Jacka Pietrzeli

Jacek Pietrzela, radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, udzielił komentarza na potrzeby branżowego opracowania „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024”, opublikowanego pod koniec lutego przez firmę MGBI.

W opracowaniu przeanalizowano dane dotyczące upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich, a także zawartość rejestrów m.in. Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG).

Mec. Pietrzela zwraca uwagę, że branżą, w której otwarto w Polsce w 2023 r, najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych, jest szeroko pojmowana branża handlowa, na co jego zdaniem wpłynęła przede wszystkim inflacja, ale także wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – wyższa płaca minimalna, wyższe stopy procentowe, ceny paliw i energii elektrycznej, co oczywiście nie dotyczy tylko handlu, ale wszystkich podmiotów pracujących w oparciu o niską marżę. Podobne trudności widać w sektorze transport, spedycja, logistyka (TSL) oraz w budownictwie.

Zapraszamy do lektury całego opracowania „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024”.

CategoryAktualności
Jacek Pietrzela - Kancelaria, logo