Postępowanie upadłościowe to proces, który ma na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli oraz uregulowanie sytuacji prawnej i finansowej dłużnika, który ogłosił upadłość. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. W postępowaniu upadłościowym weryfikowane są wszystkie zobowiązania oraz aktywa dłużnika, a także podejmowane są działania mające na celu zaspokojenie wierzycieli.

Ile trwa postępowanie upadłościowe?

Czas trwania postępowania upadłościowego zależy od wielu czynników, takich jak liczba wierzycieli, wysokość zadłużenia czy stopień skomplikowania sprawy. Jednakże według przepisów prawa, postępowanie upadłościowe powinno trwać nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku upadłości konsumenckiej czas ten może zostać skrócony do 6 miesięcy. Wart zaznaczenia jest fakt, że postępowanie upadłościowe reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe.

Od czego zależy czas trwania postępowania upadłościowego?

Terminy te mogą ulec wydłużeniu w przypadkach szczególnych, takich jak skomplikowane spory z wierzycielami czy konieczność przeprowadzenia szczegółowych kontroli sprawozdań finansowych dłużnika. Postępowanie upadłościowe może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, a w niektórych przypadkach może trwać jeszcze dłużej. W przypadku upadłości przedsiębiorstw czas trwania postępowania często zależy od złożoności sprawy i skali zadłużenia. Prowadzimy sprawy o postępowanie upadłościowe w Gliwicach i zdarza się, że sprawy toczą się kilka lat.

Ważne jest również to, jakie rodzaje postępowań upadłościowych zostaną wybrane. Może to być upadłość z likwidacją majątku, upadłość układowa lub postępowanie restrukturyzacyjne. Każde z tych postępowań różni się czasem trwania oraz sposobem uregulowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

CategoryAktualności
Jacek Pietrzela - Kancelaria, logo