mężczyzna myśli o długach

Ciągle rosnące długi mogą wydawać się sytuacją nie do rozwiązania. Osoby już zadłużone często zaciągają kolejne zobowiązania, czego skutkiem są kwoty niemal niemożliwe do spłacenia. Na szczęście istnieje opcja, która pozwala na poradzenie sobie z tym problemem i wyjście na prostą. Czym dokładnie jest upadłość konsumencka i jak można ją ogłosić?

Upadłość konsumencka, czyli rozwiązanie dla dłużników

Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie osoby, która nie jest już w stanie spłacić wszystkich zadłużeń. Dotyczy ona jedynie ludzi nieprowadzących działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka zakłada, że dłużnik ma pozbyć się całego swojego majątku, przeznaczając go na spłacenie zobowiązań. W trakcie procesu prowadzi się negocjacje, które pozwalają na umorzenie tych długów, których nie da się pokryć z sumy uzyskanej po sprzedaży.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie skierowane jedynie do osób fizycznych. Mogą być to także byli przedsiębiorcy, rolnicy czy byli członkowie zarządu spółek kapitałowych. Taka opcja jest dostępna dopiero w sytuacji, gdy dana osoba nie jest w stanie spłacać zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

O możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej decyduje sąd. Osoba zadłużona musi więc wnieść sprawę. Pomagamy w skompletowaniu dokumentów i dopełnieniu wymaganych formalności. Konieczne jest zgromadzenie dowodów, które pozwolą na określenie wysokości zadłużenia i wartości całego majątku. Niezbędne są:

  • umowy dotyczące kredytów i pożyczek,
  • wezwania do zapłaty,
  • raporty finansowe,
  • pisma komornicze,
  • zaświadczenie o ewentualnych zarobkach.

Konieczne jest też zgromadzenie listy wierzycieli wraz z ich danymi. Gdy sąd rozpatrzy sprawę pozytywnie, przekazuje ją syndykowi. Osoba ta sprzedaje majątek i przekazuje go na poczet spłaty długów. Jednocześnie dba o to, by dłużnik pozostał z minimalnymi środkami do życia. Po zakończeniu procesu konsument staje się osobą wolną, bez zobowiązań.

CategoryAktualności
Jacek Pietrzela - Kancelaria, logo