Przeprowadzenie postępowania w ramach upadłości konsumenckiej pozwala co do zasady na całkowite uregulowanie sytuacji finansowej dłużnika.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, choć stanowi jedną z form ograniczenia lub umorzenia długów upadłego, wiąże się z szeregiem konsekwencji w życiu dłużnika, których będzie on zobowiązany bezwzględnie przestrzegać.

Częstym problem przy sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest kwestia ujęcia w nim zobowiązań z tytułu nałożonego na dłużnika obowiązku alimentacyjnego.

Jacek Pietrzela - Kancelaria, logo